Dr. Öğr. Üyesi SEHER SELİN ÖZMEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SEHER SELİN ÖZMEN

T: (0282) 250 2710

M sozmen@nku.edu.tr

W sozmen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Arkeoloji
Ana Bilim Dalı:Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2003-2009
Tez: Sanat Eğitimi Bağlamında Müze Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi Askeri Müze Örneği (2009)
Yüksek Lisans
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MÜZECİLİK ANA BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1998-2002
Tez: TOPKAPI SARAYI MÜZESİ GİYSİ KOLEKSİYONUNUN ÇAĞDAŞ MODA TASARIMINDA KAYNAK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (2002)
Lisans
Üniversite: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH
Öğrenim Yılları: 1991-1997
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Uzman Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ / KLASİK ARKEOLOJİ
2013-
Yrd. Doç. Dr. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU / MODA TASARIMI
2011-2012
İdari Görevler
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim Sorumlusu NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ
2016-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Uzman Tarihçi GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ASKERİ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI 2002-2008
Müze Rehberi GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ASKERİ MÜZE 1998-2002
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Eskiçağ Tarihi
Eski Anadolu Tarihi
Yunan ve Roma Tarihi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZMEN S. S., Müze Eğitiminin Gelişimi, Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 151-174, 2018.
Özgün Makale EBSCO
2. ÖZMEN S., ÖZMEN S. S., Kıbrıs Türklerinin Menşei ve Kültürel Özellikleri, VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp. 10-20, 2017.
Özgün Makale Scientific Indexing Services, Türk Eğitim İndeksi, SOBİAD, DergiPark Akademik, Google Akademik
3. ÖZMEN S. S., Sanat Eğitimi Bağlamında Müze Eğitimi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Askeri Müze Örneği), RESSJOURNAL, vol. 4, pp. 136-149, 2017.
Özgün Makale SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İndeksi, Open Academic Journal İndex, Directory Of Research Journals İndexing, Google Scholar, CiteFactor, SJournals
4. ÖZMEN S. S., Anadolu´da Ana Tanrıça Kybele Kültü , Humanitas, vol. 4, pp. 381-397, 2016.
Özgün Makale MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
5. ÖZMEN S. S., Anadolu´da Ana Tanrıça Kybele Kültü, Humanitas.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ÖZMEN S. S., Anıtkabir’deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Silahlı Kuvvetler Dergisi, cilt 391, ss. 112-115, 2007.
Özgün Makale
2. ÖZMEN S. S., 8. Yaşayan Asker Ressamlar Resim Sergisi Üzerine, Silahlı Kuvvetler Dergisi,, cilt 389, ss. 110-113, 2006.
Özgün Makale
3. ÖZMEN S. S., İstanbul-Yeşilköy Havacılık Müzesi, Silahlı Kuvvetler Dergisi, cilt 388, ss. 112-115, 2006.
Özgün Makale
4. ÖZMEN S. S., 9. İstanbul Bienali Üzerine, Silahlı Kuvvetler Dergisi, cilt 386, ss. 96-99, 2005.
Özgün Makale
5. ÖZMEN S. S., Yaşayan Asker Ressamlar Sergisi Üzerine Türkiye’de Çağdaş Resim, Silahlı Kuvvetler Dergisi, cilt 381, ss. 122-125, 2004.
Özgün Makale
6. ÖZMEN S. S., Türk Deniz Tarihi Mirasının Ev Sahibi: İstanbul Deniz Müzesi, Silahlı Kuvvetler Dergisi, cilt 389, ss. 104-109, 2004.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , “1912-1913 Balkan Savaşı´nda İşkodra Savunması”, 1.ve 2. Cilt., Yayın Yeri: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Editör: Özdemir, Mehmet.,Özmen, Seher Selin., Şahiner Kerime , 2007.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Eğitimde Kuramsal İçeriğin Önemi, MULTICONGRESS KIEV (05.10.2018-06.10.2018).
Özet bildiri
2. , Göç Müzeleri: Dünyadan ve Türkiye´´den Örnekler, The Migration Conference 2018 (26.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri
3. ÖZMEN S. S., The Ionians in Anatolia and the Mother Goddess Cybele Cult, THE MIGRATION CONFERENCE 2017 (23.08.2017-26.08.2017).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Humanitas (16.04.2016-11.11.2016), Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
2. Ressjournal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İndeksi, Open Academic Journal İndex, Directory Of Research Journals İndexing, Google Scholar, CiteFactor, SJournals
Ulusal Projeler
1. Heraion Teikhos Antik Kenti Kazı ve Onarım Çalışması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 25.09.2017-17.10.2017.
2. Ana Tanrıça Kültü´nün Anadolu-Hellen İlişkileri, BAP, Yürütücü, 30.09.2014-30.03.2015.
Sanatsal Faaliyetler
1. 1950’li Yıllardan İtibaren Arkeolojik Kazılar ve Arkeolojik Eserlerin Dünü- Bugünü-Yarını, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:Prof. Dr. Neşe Atik- Doç. Dr. Hatice Kalkan- Yrd. Doç. Dr. Rıza Haluk Söner- Uzman Dr. Seher Selin Özmen, 24.11.2017-01.12.2017.
Özgün
2. 17. Niksanat III. Uluslararası Resim Sergisi , Yer:İstanbul Cemal Reşit Rey Sergi Salonu , 20.06.2016-30.06.2016.
Karma
3. V. Balaton Salon-2016 Uluslararası Küçük Formatlı Sanat Eserleri Bienali , Yer:Macaristan Vonyarcvashegy Kültür Enstitüsü ve Kütüphanesi, 17.04.2016-17.04.2016.
Karma
4. I. Uluslararası Mail Art Bienali , Yer:NKÜ Güzel Sanatlar Tas. ve Mimarlık Fak. , 23.03.2016-14.04.2016.
Karma
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Kırk adet eserin değerlendirilmesi (Bilirkişilik), 20.06.2017-30.06.2017.
Arazi keşfi (Bilirkişilik), 07.04.2017-11.05.2017.
Hatiptepe Tümülüsü (Bilirkişilik), Yer:Tekirdağ-Çorlu İlçesi, Hatiptepe, 20.01.2016-09.02.2016.
El yazması kitap (Bilirkişilik), 12.06.2015-01.07.2015.
On iki adet eserin değerlendirilmesi (Bilirkişilik), Yer:Tekirdağ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, 02.03.2015-15.02.2016.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
The Migration Conference, Yer:Harokopio University, 23.08.2017-26.08.2017.
Ankara Üniversitesi’nin 60., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 70. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Genç Sanat Tarihi Araştırmacıları Sempozyumu, Yer:Ankara Üniversitesi D.T.C.F, Düzenleyenler:Ankara Üniversitesi, 12.04.2006-13.04.2006.
Berlin Avrupa Akademisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan liderliğinde bir grup öğrenciyi davet etmiştir., Yer:Berlin Avrupa Akademisi, Düzenleyenler:Berlin Avrupa Akademisi, 15.08.2005-25.08.2005.
VII. Müzecilik Semineri, Yer:Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Düzenleyenler:Genel Kurmay Başkanlığı, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 20.10.2004-22.10.2004.
Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi I. Çalıştayı, Yer:İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Düzenleyenler:T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı İşbirliği, 06.03.2004-.
Cumhuriyetin 75. Yıldönümünde Müzeciliğimiz ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu, Yer:Yıldız Teknik Üniversitesi, Düzenleyenler:YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Anabilim Dalı, 14.05.1999-16.05.1999.